• Xử lý lún nghiêng

Tin tức

Cứ mỗi tháng 6 đến, Sài Gòn lại đổ mưa, từng căn nhà ngập nước, Cường triều dâng cao, Người dân sợ cảnh nước ngập đầy nhà, Ông Tú phải ngồi nguyên cứu và xử lý chống ngập nước và nâng nhà lên cao cho từng...Những căn nhà gỗ bị ngập lũ cần phải kê cao lên rồi làm móng lại kiên cố, anh chỉ làm từ 5-7 ngày. Nhà tường ở ngay mặt lộ bị tụt sâu xuống ....

 

    Ý KIẾN PHẢN HỒI