• Xử lý lún nghiêng

Tin tức

Chùa Kim Huê là tên sau này, đời của Tổ Chánh Quả mới có. Trước đó, chắc chắn phải là tên khác, thậm chí chẳng có tên tuổi gì.Chùa Kim Huê (Sa Đéc). Kim Huê lúc nguyên thuỷ là khu đất sình lầy, trống trải. Quý sư tổ ở miền ngoài, phát đại bi tâm xuôi ngược phương Nam hoằng pháp, đã dừng trụ nơi này và tạo duyên xây dựng. Như những ngôi cổ tự khác,

 

    Ý KIẾN PHẢN HỒI