• Xử lý lún nghiêng

Tin tức

Người tiên phong trong việc mua sắm trang thiết bị máy nâng nhà hiện đại nhất Việt Nam: Nhắc đến việc di dời hay nâng nhà lên cao là một vấn đề tưởng rất khó khăn và phức tạp. Ông Tú đã nghiên cứu từ thiết bị thô sơ để nâng nhà thì mất rất nhiều thời gian cho nên Ông đã tìm hiểu cách nào nhanh nhất để nâng nhà lên cao một cách an toàn và tiết kiệm thời gian cho Chủ nhà.

 

    Ý KIẾN PHẢN HỒI