• Xử lý lún nghiêng

Nâng Nhà Lên Cao

Nâng Nhà Lên Cao - Chỉnh nghiêng...

Di dời thành công căn nhà nhà 624/12 Phường An Lac, Quận Bình Tân, TP. HCM

nâng nhà lên cao 2m ở Kiêng Giang

Công ty Minh Tú đã nâng nhà Anh Phương ở Kiên Giang lên cao 2m, và xử lý nền...

Nâng nhà Anh Tấn Phát ở Cà Mau

Công Ty minh tú đã nâng căn nhà ở Cà Mau lên cao 1,2m . Tổng thời gian nâng nhà...

    Ý KIẾN PHẢN HỒI