• Xử lý lún nghiêng

Xử lý lún Nghiêng

Nâng nhà - Gia Cố Móng

Nâng nhà lên cao Minh Tú có lẽ là người "đắt sô" nhất ngay trong đợt Mùa...

Bơm Vãi Xử Lý Nền Móng - Nâng...

Nâng nhà Minh Tú đã hoàn tất hạng mục bơm vãi xử lý nền. chuyên xử lý...

Nâng nhà lên cao bị ngập nước

Căn nhà Anh Thành. 146/57 Đường Bờ Kênh, Huyện Bình Chánh đã nâng thành...

Gia Cố Móng - Nâng nhà lên cao

Kiểm định các sự cố xây dựng, sự cố nhà lún – nghiêng, tư vấn – xác...

Xử lý lún Nghiêng nhà - nâng...

Nâng chùa Cao Đài Tây Ninh lên cao 1,5m. Ngôi Chua do ngập nước, Kỹ Sư Tú đã...

    Ý KIẾN PHẢN HỒI