• Xử lý lún nghiêng

Tin tức

Xử lý lún nghiêng là cách các gia chủ hiện nay rất lo sợ, vì nghiêng nhà rất nguy hiển và nếu sửa lại thì tốn rất nhiug chi phí. Cty thần đèn Minh Tu đã nâng và xử lý thành cong các căn nhà 

    Ý KIẾN PHẢN HỒI