• Xử lý lún nghiêng

Kiến thức nâng nhà

Quy trình thi công - nâng nhà

Phá nền, dùng gỗ kê dưới dạ đà để làm điểm tựa. Khi đưa gỗ vào kê đã hoàn chỉnh thì dùng máy phá bê tông phá chân cột dưới dạ đà, cắt sắt chân cột để đưa con đội vô.

    Ý KIẾN PHẢN HỒI